Best Møde 11 jan 2016

INFO BUTIKKEN

Lindegade 3 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 51 11 60 - Email. mail@infobutik.dk

Projekt ”Infobutik”

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2016

 

Tilstede: Ditte Schwartzbach, Eigil Hansen, Preben Nielsen og Anne Christensen

Afbud: Margit Nielsen og Steen Ehlers

 

Referatet fra den 16. oktober 2015 blev godkendt.

 

Ditte Schwartzbach oplyste, at Turistforeningen har et ønske om, at der kan blive turistinspiration i Infobutikken i sommermånederne. Ditte Schwartzbach har kontaktet Susanne Pedersen, Kalundborg kommune, for at høre om det ville få indflydelse på tilskuddet fra kommunen ved at indgå en aftale.

Der forsøges at afholde et møde med Peter Hermann formanden for Turistforeningen, Ditte Schwartzbach undersøger muligheden herfor enten den 18. 20. eller 25. januar. Bestyrelsen ønsker oplyst, hvilke forventninger Visit Vestsjælland har til Infobutikken.

 

Frivilligrådet er etableret med en prøvetid på 2 år.

 

Liljen er stoppet pr. 31. december 2015.

 

Dansk Kurdisk Venskabsforening starter den 12. 1. 2016, hver tirsdag kl. 17,00 – 20,30. Foreningen

skal benytte lokale 2.

 

Kalundborg kommune har sponsoreret en bærbar computer til Infobutikken.

 

Ved repræsentantskabsmødet den 22. februar kl. 19,00 foreslår bestyrelsen Eigil Hansen til dirigent.

På valg:

Bestyrelsen: Eigil Hansen, Steen Ehlers

Suppleanter: Preben Nielsen, Brittha Djernis

Revisorer:Lisbeth Bentsen, Kaja Nielsen

Revisorsuppleanter:Anette Dinesen, Mona Juhl Christoffersen

 

Eigil Hansen foreslår, at plakater hvor kommunen er medarrangører i Kulturelle arrangementer kan opsættes på Infobutikkens gadeskilte. Forslaget blev vedtaget.

 

Næste bestyrelsesmøde aftales på det konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet.

 

 

Referent: Anne Christensen

Webmaster - Arne Christensen - Amtstue Allé 45 - 4100 Ringsted - Tlf. 22 90 11 60 - E-mail. tac@live.dk