Best. Møde 16 okt 2015

INFO BUTIKKEN

Lindegade 3 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 51 11 60 - Email. mail@infobutik.dk

Projekt ” Infobutik ”

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. oktober 2015

 

Tilstede: Ditte Schwartzbach, Eigil Hansen, Margit Nielsen, Brittha Djernis, Preben Nielsen og Anne Christensen

Afbud: Steen Ehlers

 

Bestyrelsesmødet den 24. august udsat til den 16. oktober.

 

Referater fra den 26. januar, 2 fra den 23. februar og referatet fra den 24. april blev godkendt.

 

Ditte Schwartzbach meddelte, at Infobutikken har fået ny hjemmeside og sender ny vagtplan til Arne Christensen.

 

Ditte Schwartzbach er blevet kontaktet af Kalundborg kommune er afholder kurserne ”Lær at tackle kronisk sygdom” og ”Lær at tackle smerter” i det nye Kalundborg Sundhedscenter. På grund af pladsmangel i Kalundborg Sundhedscenter ønskede kommunen at afholde kurserne i Infobutikken.

Kommunen har på et møde set lokalerne. Preben Nielsen har tidligere været instruktør på kurset oplyste, at lokalerne ikke er egnede til nævnte kurser. Kurserne har været afholdt i Danmark siden 2007.

 

Facaden på Lindegade 3 er blevet malet.

 

Budgettet for 2016 blev gennemgået, Ditte Schwartzbach søger § 18 midler.

 

Det afholdes julemøde den 16. november kl. 18,00 på Vandrehjemmet. Mødet arrangeres for alle frivillige der har vagter i Infobutikken.

 

I forbindelse med Diabetesforeningens 75 års jubilæum, er der arrangement i Infobutikken den 12. december kl. 10,00 – 13,00.

 

Det blev besluttet, at der afholdes repræsentantskabsmøde den 22. februar 2016 kl. 19,00 i Infobutikken, her serveres oste- og pølsebord.

 

Næste møde: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13,00.

 

Referent: Anne Christensen

 

 

Webmaster - Arne Christensen - Amtstue Allé 45 - 4100 Ringsted - Tlf. 22 90 11 60 - E-mail. tac@live.dk