Best. Møde 20 april 2015

INFO BUTIKKEN

Lindegade 3 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 51 11 60 - Email. mail@infobutik.dk

Projekt ”Infobutik”

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2015

 

Til stede: Ditte Schwartzbach, Eigil Hansen, Margit Nielsen, Steen Ehlers, Preben Nielsen og Anne Christensen Afbud: Brittha Djernis

 

Ditte Schwartzbach meddeler at i forbindelse med Kulturnatten den 22. maj er der åbent hus i Infobutikken fra kl. 18,00 – 22,00, hvor der sælges kaffe og kage, udendørs arealer kan også bruges. Diabetesforeningen måler blodsukker fra kl. 18,00 – 20,00. Offerrådgivningen vil også være tilstede. Øvrige foreninger har endnu ikke meddelt om de vil være at træffe.

 

Den 29. april kl. 17,00 – 21,00 afholder Kalundborg kommune temamøde i Ubby Forsamlingshus, for frivillige sociale foreninger i kommunen. Hans Stavanger fra Center for frivilligt socialt arbejde vil fortælle om netværksdannelse, erfaringsudveksling m.v. Der er også orientering om nedsættelse af frivilligråd i Kalundborg kommune.

 

Kalundborg kommune inviterer til møde den 6. maj på skolen på Herredsåsen, hvor medarbejdere fra Sjællandske Medier, Nordvestnyt, Kalundborg Nyt og sn.dk, vil give gode råd og idéer til hvordan foreninger kan få gode historier i avisen, skrive pressemeddelelser, annoncer m.v.

 

Fionas Verden vil i sommerperioden 2015 have turistinformation.

 

Forebyggende Motion er stoppet den 1. januar 2015.

 

Kalundborg kommune opfordrer til at indstille til årets lederpris.

 

Den 1. juni kl. 14,15 – 14,45 ønsker Ældre- og Sundhedsudvalget at komme på besøg i Infobutikken. Bestyrelsen bedes møde kl. 14,00.

 

Netværket arbejder på at få et frivilligråd, drøftes på Temamødet den 29. april.

 

Eigil Hansen orienterede om at Ældresagen etablerer et tredje engelskhold i næste sæson.

 

Næste møde: Mandag den 24. august kl. 14,00. Anne har kage med.

 

Referent: Anne Christensen

 

Webmaster - Arne Christensen - Amtstue Allé 45 - 4100 Ringsted - Tlf. 22 90 11 60 - E-mail. tac@live.dk