Med i Infobutikken

INFO BUTIKKEN

Lindegade 3 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 51 11 60 - Email. mail@infobutik.dk

Nedenstående foreninger er med i INFO Butikken

Flere af de anviste Logoer giver adgang til medlemmerne hjemmeside

ANGSTFORENINGEN

TelefonRådgivning ( dag ) - tlf. 70 27 13 20

AngstTelefonen ( aften ) - tlf. 70 27 92 94

Selvhjælpsgrupper: www.angstforeningen.dk/selvhjalpsgrupper

Dansk Fibromyalgi - Forening

Kontakt til foreningen:

Kaja Nielsen: oknielsen@ofir.dk

Få personlig kontakt, rådgivning og information

i Infobutikken -

Torsdage i ulige uger fra kl. 13.00 - 16:00

Kalundborg Diabetesforenings lokal komite

Formand: Birthe Bækman

Tlf. 29 84 59 68 - Mail. birthe.baekman@ka-net.dk

Den første fredag i måneden har vi "Café".

Få personlig kontakt, rådgivning og information

i Infobutikken.-

Fredage kl. 10.00 - 13.00

MORBUS BECHTEREW

Kontaktperson i Kalundborg Kommune:

Finn Rasmussen

Kobjergvej 2- 4470 Svebølle

Tlf. 5929 3956

E-mail: brittha@youmail.dk

Kredsformand

Inge Lise Faurholt

Rolighedsvej 2 - 4296 Nyrup - Tlf. 5780 3865

E-mail: ifl56@yahoo.dk

Du kan også få personlig kontakt, rådgivning og information ved at henvende dig til Infobutikken

alle hverdage fra kl. 10.00 - 13:00

HJERNESAGEN

Formand for Lokalforeningen

Lisbeth Larsen -

Tlf. 3052 8643 Mail: lisbeth@eanet.dk

Du kan også få personlig kontakt, rådgivning og information ved at henvende dig til Infobutikken.

Tirsdage i lige uger fra kl. 10.00 - 13:00

PARKINSONFORENING

Kontaktperson: Alice Grønnegård

Tlf. 20 16 47 86

Mail. alice-groennegaard@ka-net.dk

ÆLDRERÅDET KALUNDBORG

Ældrerådet Kalundborg

www.kalundborg.dk/ældrerådet

Kontaktperson

Ditte schwartzbach

Mail.infobutik.dk

Kalundborg Lokalforening

Kontaktperson: Hermann Hansen

Email: hh@ka-net.dk

BAYER A/S

Arne Jacobsens Allé 13 - 2300 København S

Dansk Epilepsiforening Kreds Vestsjælland

Formand:

Berit Andersen -

Søndergade 65, Udby - 4490 Jerslev Sj.

Tlf. 57 67 57 60 Mobil tlf. 20 64 76 47

Mail: vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

Dansk Folkekjælp

Formand: Thomas E. Petersen

Kontaktperson: John Pedersen

Adresse: Brovejen 4 - Nykøbing F. 4800

Tlf. 70 22 02 30

Mail: post@folkehjælp.dk

Hvis du synes, frivilligt arbejde i Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland lyder som noget for dig, så kontakt formand for Lokalafdelingen,

Susanne Modin, mobil 60 60 42 29 -

E-mail: susannemodin@me.com

Gigtforeningen Vestsjællandskredsen

Formand: Laila Bentzen -

Tlf. 24 91 96 32 Email. lakube@outlook.dk

Du kan også få personlig kontakt, rådgivning og information ved at henvende dig til Infobutikken.

Tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 - 16.00

Margit´s Hyggehjørne

Formand: Margit Gardil Nielsen

Mobil Tlf: 51 52 34 94

Mail: margitshyggehjoerne@godmail.dk

Det er en glæde at være en del af en organisationen

Home-start, der har til formål at forbedre og styrke småbørnsfamiliers vilkår

HANDICAPRÅDET KALUNDBORG

Handicaprådet Kalundborg

https://www.kalundborg.dk/Handicaprådet

OSTEPEOROSE

Lokalafdeling Vestsjælland

Lokalformand Lise Lundov

Kontaktperson: Lisbeth Holm

Email. lholm37@gmail.com

Webmaster - Arne Christensen - Amtstue Allé 45 - 4100 Ringsted - Tlf. 22 90 11 60 - E-mail. tac@live.dk